News
Home / Tag Archives: glycerin

Tag Archives: glycerin

Hóa Chất Làm Mỹ Phẩm : Glycerin

Hóa chất làm mỹ phẩm - Glycerin

Hóa Chất Làm Mỹ Phẩm : Glycerin.  Glycerin còn gọi là Glycerol.  Glycerin có dạng hơi sệt, trong suốt. Người ta tách Glycerin  trong xà phòng bằng cách bỏ muối vào dung dịch , xà phòng  nổi lên hớt xà phòng ra , dung dịch còn lại được xử lý hóa chất sẽ cho ra Glycerin và Glycerin này sau ... Read More »